Modificari la Legea 70/2015 – Încasări și plăți numerar

Modificari la Legea 70/2015 – Încasări și plăți numerar
Legea astfel modificată intră în vigoare de la data de 11 noiembrie 2023, dată de la care vom avea plafoane astfel:
· Încasări în numerar de la o persoană juridică, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se vor putea face în limita unui plafon zilnic maxim de 1.000 lei/persoană
· Magazinele de tip cash & carry pot efectua încasări în numerar de la aceleași persoane în limita unui plafon zilnic de cel mult 2.000 lei/persoană
· Platile în numerar, către furnizori de bunuri sau servicii, persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează la un plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;
· Către magazine de tip cash & carry se pot face plăți numerar de cel mult 2.000 lei/zi.
· Avansuri spre decontare acordate, în numerar, salariaților proprii pentru plăți efectuate către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, se limitează și ele la maxim 1.000 lei/zi/salariat.
· Încasările numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
· Similar, plățile numerar pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei (respectiv 2.000 lei în cazul magazinelor de tip cash & carry) – NU se pot fragmenta.
· Încasări și plăți in numerar între persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică si persoane fizice (populație), reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la 31 decembrie 2024 și la 2.500 lei începând cu anul 2025.
Sunt interzise încasările și plățile fragmentate de la/către o persoană, pentru operațiunile de încasări/plăți în numerar cu o valoare mai mare decât plafonul de 5000 lei/zi/persoană, precum și fragmentarea tranzacțiilor reprezentând cesiuni de creanțe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul zilnic.
Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele PFA, II, IF, liber profesionist, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică și persoane fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.”
Suma care poate fi păstrată în casierie este de maximum 50.000 lei. În situația în care soldul casei depășește această sumă:
· dacă suma cu care depășesc acest plafon o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori pentru achiziții de la persoane fizice în următoarele 3 zile lucrătoare atunci nu e nicio problemă.
· dacă suma cu care depășesc plafonul de 50.000 lei nu o utilizez pentru plata drepturilor de personal ori achiziții de la persoane fizice, ori este mult mai mare decât valoarea necesară plății acestora, entitatea are obligația să depună la bancă sumele respective în termen de 2 zile lucrătoare.
Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții și se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul stabilit pentru fiecare tip de operațiune, dar nu mai puțin de 500 lei.
De asemenea, suplimentar, se poate sancționa cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei doar acordarea oricăror avantaje clienților, de către persoane juridice, PFA, II, IF, liber profesioniști, ONG, alte asocieri cu sau fără personalitate juridică, pentru efectuarea de plăți în numerar.
· Atenție! Amenzile NU se mai pot plăti la jumătate din minim in cazul achitarii in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului verbal.
· Restituirea sumelor în cazul bunurilor returnate de clienți ori a serviciilor ce nu au fost prestate, urmează aceleași reguli de mai sus.
Ce puteți achita numerar peste plafoanele de mai sus?
· Salarii, indemnizația zilierilor, sume asimilate salariilor
· Diurne și indemnizații de deplasare
· Impozite și taxe, amenzi, contribuții sociale
· Depunere de numerar
Vrei un tarif acum ?