Salarizare si Resurse Umane

Salarizare si Resurse Umane 
Oferim servicii de salarizare efectuate de personal calificat in conformitate cu legislatiei muncii:
– intocmirea contracteler de munca, a actelor aditionale si a deciziilor de modificare a salariilor;
– verificarea si procesarea pontajului lunar si a tuturor datelor necesare calculului salarial;
– intocmirea Registrului de Evidenta a Salariatilor (REVISAL);
– intocmirea statelor de plata si a fluturasilor;
– calcularea obligatiilor legate de salarii si intocmirea documentelor de plata: ordine de plata, foi de varsamant sau borderouri de plata;
– intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiior sociale, a impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (declaratia 112);
– intocmirea adeverintelor de salariat, somaj, vechime, banca, medic, etc;
– evidenta concediilor de odihna;
– intocmirea diverselor rapoarte sau calcule de salarizare la solicitarea clientului;
– intocmirea dosarelor pentru recuperarea sumelor pentru concedii si indemnizatii de la Casa de Asigurari de Sanatate;
– intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
– informari periodice privind modificarile legislative;
– consultanta privind legislatia muncii.
Vrei un tarif acum ?