Modificari fiscale introduse de Legea 296 / 27.10.2023

Modificari fiscale introduse de Legea 296 / 27.10.2023

Pentru microîntreprinderi cotele de impozitare se modifică începând cu 1 ianuarie 2024, astfel:

 • 1%pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu realizează activitățile de la punctul 2 de mai jos;
 • 3%pentru microîntreprinderile care:
 1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau
 2. desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de  60.000 euro sau începe să desfășoare activitățile de la punctul 2 de mai sus, este aplicabilă cota de 3% începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații.

TITLUL V –  Contribuții sociale obligatorii

De la 1 noiembrie 2023, cei din construcții, agricultură și industrie alimentară, cota CAS se va reduce cu procentul contribuției la fondul de pensii administrat privat, prevăzută de Legea 411/2004. Nu mai există procentul de 3,75% cu care se va reduce cota de CAS. Acum acel procent poate să fluctueze în funcție de cum și dacă se modifică în legea 411/2004 la art.43. În aceste condiții reducerea CAS ar fi una cu 3,75% până la 31 decembrie 2023 și de 4,75% de la data de 1 ianuarie 2024 – dacă nu se modifică art.43 din legea 411.

În ceea ce privește facilitățile fiscale aplicabile angajaților care desfășoară activități în sectorul construcțiilor, în industria alimentară și în agricultură, începând cu veniturile aferente lunii care urmează intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023, este eliminată scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției de asigurări sociale pentru condiții deosebite și speciale de muncă, precum și plata cotei reduse de contribuție asiguratorie pentru muncă. Și în acest caz, facilitățile fiscale vor fi aplicate la locul unde se află funcția de bază a angajaților.

În ceea ce privește regimul fiscal aplicabil avantajelor salariale, Legea nr. 296/2023 introduce valoarea tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024

TITLUL VII – Taxa pe valoarea adăugată (TVA)

Începând cu data de 1 ianuarie 2024:

Cota redusa de 9% se aplică pentru:

„e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, ale căror coduri NC se stabilesc prin normele metodologice, cu excepția:

 1. băuturilor alcoolice;
 2. băuturilor nealcoolicecare se încadrează la codul NC 2202;
 3. alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât cozonacul și biscuiții;

……………………………………………………………………………………..

 1. k) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, precum și a băuturilor nealcoolicecare se încadrează la codul NC 2202;”.

Explicatie NC 2202:  Ape, inclusiv ape minerale si ape gazeificatecare contin adaos de zahar sau de alti indulcitori sau aromatizate si alte bauturi nealcoolice, cu exceptia sucurilor de fructe, fructe cu coaja lemnoasa sau de legume de la pozitia 2009

Crește cota de TVA de la 5% la 19% pentru dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, altele decât cele scutite;

[…]

Se elimină scutirea de TVA cu drept de deducere aplicabilă pentru următoarele operațiuni efectuate către unități spitalicești de stat:

 1. i) serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat;
 2. ii) livrarea de echipamente medicale, aparate, dispozitive, şi altele asemenea;

iii) adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri.

Se menține scutirea de TVA doar când aceste operațiuni sunt efectuate către entităţi nonprofit înregistrate în Registrul public organizat de ANAF și sunt destinate unităților spitalicești deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat.

…………………

  Se extind obligațiile de transmitere a facturilor emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura  

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, operatorii economici – persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt înregistrați în scopuri de TVA sau nu, și operatorii economici – persoane impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA, au obligația să transmită facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura („sistemul RO e-Factura”), indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Facturile emise pentru operațiuni impozabile în România către o instituție publică conform definiției din Codul administrativ trebuie transmise prin sistemul RO e-Factura.

Este obligatorie transmiterea facturilor precizate mai sus, către beneficiari, în sensul art. 319 din Codul fiscal, cu excepția cazurilor în care atât furnizorul, cât și beneficiarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Facturile se transmit în sistemul RO e-Factura în termen de cinci zile lucrătoare de la data emiterii sau de la data-limită prevăzută în Codul fiscal pentru emiterea facturii.

Pentru nerespectarea acestei prevederi se vor aplica amenzi contravenționale în funcție de încadrarea contribuabililor în categoria mici, mijlocii sau mari, astfel:

 • de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru contribuabilii mari,
 • de la 2.500 lei la 5.000 lei pentru contribuabilii mijlocii,
 • de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru celelalte persoane juridice și pentru persoanele fizice.

În perioada 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 nu se aplică sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor de transmitere a facturilor în sistemul RO e-Factura.

Începând cu data de 1 iulie 2024, se aduc modificări Codului fiscal potrivit cărora, între persoane impozabile stabilite în România, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii impozabile în România, efectuate în relația B2B, sunt considerate facturi numai facturile transmise prin sistemul RO e-Factura. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către beneficiar, cu excepția facturilor transmise prin sistemul RO e-Factura.

Primirea și înregistrarea facturilor de către destinatarii – persoane impozabile stabilite în România, în alt mod decât prin sistemul RO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în respectiva factură primită.

Sursa:Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,  publicată în Monitorul Oficial nr. 977  din 27 octombrie 2023

Vrei un tarif acum ?