Extras din OUG 30/21.03.2020 – somajul tehnic – insotit de comentariul Smart Audit Solutions SRL

Extras din OUG 30/21.03.2020 – somajul tehnic – insotit de comentariul Smart Audit Solutions SRL

  1. Beneficiază angajatorii care se află în următoarele situații:

a) Întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență, in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente, și dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei.

Spre exemplu, cei cu baruri si restaurante, saloane de infrumusetare, activitati artistice, samd. pentru care s-a emis Ordonanta Militara nr. 1/17.03.2020.

Angajatorii pot beneficia in acest caz de plata indemnizației pentru toti salariatii.

b) Reduc activitatea și nu au capacitatea financiară de a asigura plata tuturor salariilor.

In acest caz angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% din salariații lor.

Plata se va realiza pe baza unei declarații pe propria răspundere din care să rezulte că înregistrează o diminuare a încasărilor cu 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020 si că nu are capacitatea financiară de a plăti toți angajații.
comentariu: a se vedea – aici sunt doua conditii de indeplinit.

2 . Indemnizatia de somaj tehnic suportata din bugetul asigurarilor de somaj este de 75% din salariul de baza lunar brut, plafonat insa la 75% din salariul de baza mediu brut pe tara.

comentariu: daca insa salariatul are salariu brut mai mare decat cel mediu brut pe economie, in opinia mea, restul de indemnizatie, plus contributiile aferente se vor suporta de catre anagajator. Sustin aceasta opinie deoarece Legea 31-Codul Muncii este superioara prevderilor unei ordonate (in cazul de fata, OUG 30) iar Codul Muncii prevede minim 75% din salariul brut efectiv.

Indemnizația este supusă impozitării pentru impozitul pe venit, CAS și CASS. Retinerea la sursa si plata acestora se face de catre angajator din indemnizațiile brute încasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

Nu se datorează contribuția asiguratorie de muncă CAM.

Vrei un tarif acum ?