Obligatia privind raportarile pentru aparatele de marcat electronice fiscale

Conform OPANAF 627/2018 privind procedura de transmitere a datelor, daca ati achizitionat casa de marcat electronice fiscale inainte de intrarea in vigoare a obligatiei de a le utiliza, adica 01.11.2018, aveti obligatia de a transmite fisierul XML prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pana cel mai tarziu in data de 20 a lunii urmatoare perioadei de raportare. Prin perioada de raportare se intelege luna calendaristica.
Obligatia intra in vigoare cu data de 1 august 2018.
Fişierul XML:
– se exportă de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern;
– se valideaza prin programul de asistenţă PDF pus la dispoziţie de ANAF;
– se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distantă, semnat cu certificat digital calificat.
În situatia în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii au obligatia de a informa organul fiscal prin completarea si transmiterea „Declaratiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate”
Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se întelege aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare (luna).

Vrei un tarif acum ?