+40 749 097 827 office@smartaudit.ro

Изберете да се работи с професионалисти.

счетоводство

Счетоводство се организира в съответствие с действащото законодателство.

Прочетете още

ТРЗ и Човешки ресурси

ТРЗ услуги се извършват от квалифициран персонал.

Прочетете още

Данъчни консултации

Данъчно Консултативния ДДС, данък върху доходите от дивиденти микропредприятията, заплати.

Прочетете още

Планиране на плащането на главница и спомагателни данъчни задължения

Всяка категория данъкоплатци могат да получат достъп до опростената вноска за период до 12 месеца за основните и спомагателните данъчни задължения, дължими след датата на обявяване на извънредното положение.

Наредба за условията, които трябва да се спазват за възобновяване на плувната дейност в закрити и открити басейни в Румъния, от 12.06.2020 г.

Текст, публикуван в Официален вестник, част I бр. 505 от 13 юни 2020 г. В сила от 13 юни 2020 г.

Искате ли по цена в момента?