Conf Legii 169/08 octombrie 2019, s-a eliminat obligatia de a utiliza stampila in relatia cu institutiile statului

Conf Legii 169/08 octombrie 2019, s-a eliminat obligatia de a utiliza stampila in relatia cu institutiile statului, astfel:

  • pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice;
  • pe documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestea si persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, entitatile fara personalitate juridica.
Vrei un tarif acum ?