Declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice

Declaratia anuala privind beneficiarul real al persoanei juridice

Conf.Legii nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, depun anual sau ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.

Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale (bilant), iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

Declaraţia se poate da în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Nedepunerea declaratiei se sanctioneaza de catre ANAF sau de ONRC cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei. Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, Oficiul National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii.

Vrei un tarif acum ?